"Sovetski"lilər mülkiyyət haqqlarını tələb edirlər