Enerjidə qalıq yanacaqlardan asılılıq: AB-də yüzdə 70, Türkiyədə yüzdə 84

Avropada bərpa olunan enerjidən istifadənin artmasına baxmayaraq, qalıq yanacaqlardan asılılıq hələ də 70 faiz ətrafındadır. Neft, təbii qaz və kömür əsas qalıq yanacaqlardır. 2021-ci ildə AB enerjisinin yüzdə 70-ni qalıq yanacaqlardan qarşılayarkən, Türkiyədə bu nisbət yüzdə 84-dür. Son 30 ildə AB-də bu nisbət yüzdə 83-dən yüzdə 70-ə düşərkən, Türkiyədə bu 2 faiz bəndi artmışdır. Türkiyə son 30 ildə enerjidə qalıq yanacaqların payının artdığı Avropada yeganə ölkədir.

Bəs, hansı ölkələr daha çox mədən yanacaqlarından istifadə edir? Avropanın hansı ölkələrində istifadə etdikləri enerjidə neft, təbii qaz və kömür kimi ən çox qalıq yanacaq var? Türkiyədə bərpa olunan enerjinin sürəti artırmı? AB Statistika Bürosunun Eurostat məlumatlarına görə, 2021-ci ildə ümumi enerji təchizatında qalıq yanacaqların ən yüksək nisbətinə malik ölkə yüzdə 96 ilə Maltadır; İslandiya 12 faizlə ən aşağı göstəricədir. Türkiyə yüzdə 84 ilə 38 ölkə arasında 7-ci yerdədir. Aİ-nin orta göstəricisi 70 faizdir.

Bəzi digər ölkələrdə qalıq yanacaqların enerjidəki payı belədir: Hollandiya 89 faiz, Yunanıstan 82 faiz, İngiltərə 80 faiz, Almaniya 79 faiz, İspaniya 72 faiz, Bolqarıstan 66 faiz, Danimarka 57 faiz, Fransa 48 faiz və İsveç 32 faiz faiz. Eurostat 1990-cı ildən bəri bir ölkədə bazara verilən enerjidə qalıq yanacaqların nisbətini göstərir. Son 30 ildə, 1990-cı ildən 2020-ci ilə qədər qalıq yanacaqların nisbətinin nə qədər dəyişdiyini görmək olar. Türkiyə bu dövrdə qalıq yanacaqların nisbətinin artdığı Avropada yeganə ölkə idi. Siyahıdakı bütün digər ölkələrdə qalıq yanacaqların payı azalıb.Türkiyədə qalıq yanacaqların payı 3 faiz artarkən, AB-də yüzdə 15 azalıb.

Ən böyük azalma yüzdə 64 ilə İslandiyada müşahidə olunub. Bəzi digər ölkələrdə dəyişiklik nisbəti belədir: Norveç mənfi 2 faiz, Belçika mənfi 3 faiz, Hollandiya mənfi 7 faiz, Almaniya mənfi 10 faiz, İngiltərə mənfi 12 faiz, Fransa mənfi 20 faiz, Bolqarıstan mənfi 25 və Danimarka mənfi 35 faiz.

Gəlin AB və Türkiyədə qalıq yanacaq payının necə dəyişdiyinə daha yaxından nəzər salaq. 1990-cı ildə enerjidə qalıq yanacaqların nisbəti Aİ-də (82,4 faiz) Türkiyədən (81,5 faiz) daha yüksək olmuşdur. Aİ-də bu nisbət tədricən azalsa da, 2021-ci ildə 69,8 faizə düşüb. Türkiyədə isə 2007 və 2008-ci illərdə təqribən 15 il ərzində mərhələli artımla 90,7 faizə yüksəlib. 2018-ci ildə yüzdə 87,2 olan qalıq yanacaq nisbəti 2020-ci ildə 83,8 olub.

TÜBİTAK saytındakı məlumata görə, qalıq yanacaqlar mineral yanacaq kimi də tanınır. Qalıq yanacaqlar; karbohidrogenlər və yüksək miqdarda karbon ehtiva edən kömür, neft və təbii qaz kimi təbii enerji mənbələridir. O, ölü orqanizmlərin milyonlarla il ərzində oksigensiz mühitdə əriməsi nəticəsində əmələ gəlir.