APA TV bir il yedi gün sonra nəşi tapılan şəhid gizirin evində oldu - SÖZSÜZ

APA TV bir il yedi gün sonra nəşi tapılan şəhid gizirin evində oldu - SÖZSÜZ