Antisemitizm nədir və onun fəsadları haqqında.....

Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Sahil Rzalının məqaləsini təqdim edirik:

srail "dövləti" qurulduqdan sonra antisemitizm bu "dövlətin" xarici siyasətinin əsasını təşkil edib.

Bəzən antisemitizmi yəhudi ideologiyası kimi təqdim edirlər. Lakin belə deyil. Heç bir ölkədə yəhudiliyə qarşı nifrət bəslənilməyib. Bizim vətənimiz Azərbaycanda yəhudilərin yaşadığı və onlara olan qayğını hər kəs yaxşı bilir. Həmçinin digər müsəlman və xristiyan ölkələrində yaşayan yəhudilər haqqında da bunu demək olar.
Məsələnin əvvəlinə qayıdaq.
 
Bəzən bir çox insanlar, hətta müsəlmanlar Hitlerə rehmet diləyib deyirlər ki, "yəhudiləri öldürüb və bəşəriyyəti qismen bəladan xilas edib. Kaş bütün yəhudiləri öldürüb dünyanı tam xilas edəydi". Bu kimi mənasız, səriştəsiz sözlər illərdir ki, insanlarda səhv düşüncə yaradıb.
 
Əgər araşdırma aparsaz görərsiz ki, əslində Hitler saxta İsrail dövlətinin yaranması üçün əlindən gələni edib və əsasən də Sionizmi lənətləyən yəhudiləri öldürüb. Almaniyada guya alman mallarının yəhudilər tərəfindən baykot edilməsindən sonra yaranan yəhudi soyqırımı, yəhudilərin Fələstin torpağına axın etməsinə səbəb oldu. Əslində məqsəd Fələstinə yerləşib, dövlət qurmaq idi. Antisemitizm ideologiyası da bundan sonra başladı. Güya dünyada yəhudilərə nifrət var və bu yolla dünyadakı yəhudilərin İsrailə gəlməsi və böyük İsrail dövlətinin yaranması əsas məqsədlərdən biri idi. Burdan başa düşülür ki, dünyadakı yəhudilərin hamısı saxta İsrail dövlətini qəbul etmirlər. Hətta bu dövləti işğalçı, zalım, batil adlandırırlar.
Bir sual: Əgər düyada yəhudiliyə qarşı nifrət varsa, bəs dünya ölkələrində yaşayan yəhudilər necə olur ki, orada rahat yaşayırlar?
 
Bu ideologiya saxtadır və insanları dolamaqdan ibarətdir.
 
Antisemitizm (Yəhudi əleyhdarlığı, yəhudi düşmənliyi) millətçilik, irqçilik ideologiyasının bir növü, digər millətçilik formalarından fərqi onun yalnız bir xalqa-yəhudi millətinə, iudaizm dininə qarşı nifrət bəsləməsi və onları təqib etmək deməkdir.
 
Biz insan olaraq görürük ki, əslində antisemitizm müsəlmanın qanına susamış bir ideologiyadır və biz bu ideologiyanı, tərəfdarlarını lənətləyirik".