Seyid Həsən Xomeyni: İmam Xamenei dövrün rəhbərlərindən biridir

 

Allahın adı ilə

Əslində bu günlərdə baş verən acınacaqlı hadisələrdən danışmaq istəyirdim, lakin cəmiyyətin ümumi ab-havasındakı qarışıqlıq səbəbindən bunu daha uyğun bir zamana buraxdım, amma bu gün İslam İnqilabının Rəhbəri Ayətullah Xamenei hər kəsdən son hadisələrlə bağlı şərh verməsini istədi, düşündüm ki, bu hadisələrlə bağlı bir neçə cümlə yazım:

1- Şübhəsiz ki, hər bir vətəndaşın qanuni haqqı olan “etiraz” ilə xalq düşmənlərinin fitnəsi nəticəsində yaranan “ixtişaş” arasında fərq vardır. Etiraz cəmiyyətin canlılığının göstəricisidir. Halbuki xaos və normaları pozmaq, xüsusən də İran xalqını vecinə almayan mediadan qaynaqlanırsa, radikalizm və ya xaosun hökmranlığından başqa heç bir bəhrəsi yoxdur. Unutmayaq ki, bu gün fəaliyyət göstərən medianın ya bizimlə düşmənçilik tarixi var, ya da həmişə iranlıların zəif olmasını istəyən bir yerdən dolanır. Bir-birimizlə yaşamaqdan başqa çarəmiz yoxdur. Biz hamımız fərqli zövqlərə və fərqli baxışlara malik olan, lakin bir məqsədi olan bir xalqıq. Ölkəmizin qüruru bir yerdə sülh şəraitində yaşamaq, bizi aşağılamaq istəyənlərə qarşı durmaqla əldə edilir. Biz bir-birimizlə danışmalıyıq. Partiyalar xalqla, hakimiyyət fərqli fikirdə olanlarla danışmalıdır. Təbii ki, dinlə və xalq arasında “dini dəyər” kimi tanınan şeylə mübarizənin azadlıq və rifahla mübarizə qədər mümkün olmadığı şübhəsizdir.

2-Dialoq sosial dalanlardan yeganə çıxış yoludur. Aydındır ki, biz birtərəfli etirazlarla məşğul deyilik və hərdən fərqli fikirlərdən ibarət kiçik və ya böyük bir qrup siyasətə və ya davranışa etiraz edə bilər. Bu cəmiyyətdə həm etirazçıların, həm də idarəedici qurumun dialoqdan başqa çıxış yolu yoxdur ki, bu da islahatların ən ağlabatan yoludur. Uca səslər, qəzəbli şüarlar bir tərəfdən öz bəhrəsini vermirsə, sistem də millətin müxtəlif təbəqələri ilə dialoqa başlamalı və onların dərdini dinləyib lazım gələrsə üzr istəməlidir ki, bu da çoxdan sönüb, unudulub. Təbiidir ki, bu dialoqun nəticəsi bəzi üsul və dəyərlərdə əyilməzliyin davamı olmayacaq, sərt düşüncəyə tam uyğun gəlməyəcək. Bu dialoqlarla icazə verilən çeviklik miqdarı və sərtlik ölçüsü əldə edilir.

3- Bu gün müxtəlif ağrılar, xüsusilə dolanışıq və iqtisadi problemlər insanların həyatına ağır yüklər qoyur. Başqa sahələrdə hər hansı problemin həlli iqtisadi münasibətlərdə islahatlar tələb edir. Dövlət məmurları bilməlidirlər ki, iqtisadi problemləri həll edə bilməsələr, həmişə iğtişaşlara, əcnəbilərin istismarına zəmin yaradırlar.

4- Camaatın etiraz və iğtişaşlarının böyük bir hissəsi qanuni etiraz vasitələrinin bağlanması və lazım gəldikdə bəzi qanun və siyasətlərin qanuni şəkildə dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Şübhəsiz ki, hakimiyyətdə hər düşüncəyə müraciət edən insanlara yol açmaq düşmənlərin yolunu kəsəcək. Amerikanın və onun işğalçı rejiminin və müttəfiqlərinin mövcudluq imkanlarını azaltmaq üçün qanunvericilik və icra hakimiyyətində hər bir fikrin iştirakını təmin etməklə sistemin imkanlarını artırmalıyıq.

5- İslam İnqilabının Rəhbəri öz hüquqi mövqeyi ilə yanaşı, əxlaqi cəhətdən də üstün xüsusiyyətlərə malikdir və dövrün rəhbərlərindəndir. Onu uzaqdan və ya yaxından tanıyan hər kəsin ona xüsusi hörməti var və cəmiyyətin böyük bir hissəsi ona elə böyük hörmət bəsləyir ki, onu təhqir etmək hər cür razılaşmaya, dialoqa böyük maneədir. Siyasətdən xəbəri olan hər kəsə də aydındır ki, İslam İnqilabının Rəhbərinin sağlamlıq və rifahı ölkənin sülh və əmin-amanlığı ilə dərindən bağlıdır.

6- İran İslam Respublikası Allah yolunda, İmam Xomeyni ardınca və xalqın səadətə çatması ümidi ilə tökülən pak qan meyvəsidir. Özünü bu bənzərsiz hadisəyə borclu hesab edən hər kəsin borcudur ki, bu bənzərsiz hadisəni qorumaq və təbii ki, onu düzəltmək, qüsurlarını gözdən qaçırmamaq və eyni zamanda onun saf həqiqətini müdafiə etməkdir.

Bəyanatımın sonunda son hadisələrdə həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət, yaralananlara cansağlığı və səbr, mühafizəçilərə uğurlar, bütün insanlara daha xeyirli və xoşbəxt günlər arzulayıram.

 

Seyid Həsən Xomeyni

İmam Xomeyninin nəvəsi