Kilsələrdə zəng, məscidlərdə azana görə mübahisə etmək olmaz

Omsk vilayətinin Tara şəhərinin sakini azandan şikayət etmək üçün yerli məscidə gəlsə də, imamla söhbətdən sonra müsəlmanların gündəlik azanını eşitmək arzusu ilə oranı tərk edib. “Azan sədaları milliyyətindən və dinindən asılı olmayaraq bəzi insanlarda ilkin olaraq təəccüb yaradıb. Məscidi tikib azan oxumağa başlayanda ilk qəzəblə gələn yalnız yaxınlıqda yaşayan “etnik müsəlman” olmuşdu. Və bu dəfə bir rus qadın şikayətlə gəldi. Mən onu məscidə getməyə dəvət etdim, ona beş “səsli fəryadın” mənasının nə olduğunu, bunun İsanın “Atamız” duası ilə müraciət etdiyi tək Allaha ibadət çağırışı olduğunu söylədim. Sübhanallah, həmd olsun Allaha! Təxminən saat yarım danışdıq, ümumi dil tapdıq və belə nəticəyə gəldik ki, biz hamımız eyni Yaradanın yaratdıqlarıyıq. Məscidimizdə azan həmişə səslənsin deyə çox şükür ki, eyni fikrə gəldik.