Ayətullah Fazil Lənkərani: Süni intellekt dini elmlər sahəsində istifadə edilməlidir

“Əimmətul- Əthar” Fiqh Mərkəzinin rəhbəri Ayətullah Lənkərani dini elmlər sahəsində texnologiyanın inkişafının diqqətdən kənarda qala bilməyəcəyini vurğulayaraq, süni intellektdən istifadə edilməli olduğunu bildirib.

“Ağıllı Texnologiyalar” strateji mərkəzinin nümayəndə heyəti ilə görüşən Ayətullah Məhəmməd Cavad Fazıl Lənkərani müasir dünyada süni intellektin əhəmiyyətinə diqqət çəkərək deyib: “Bu gün bu texnologiya ilə universitetlərdə və elm sahələrində ciddi irəliləyişlər əldə etmək olar. Biz bu baxımdan dünyadan geri qalmamalıyıq. Əslində biz İrandakı güclü potensial və iranlı gənclər sayəsində dünyanı qabaqlamalıyıq.”

Qum Elm Hövzəsi Müdərris Qurumunun üzvü və Əimmətul- Əthar Fiqh Mərkəzinin rəhbəri Ayətullah Fazıl Lənkərani sözlərini belə davam etdirib: Din fərdi bir proqram deyil, ictimai həyat proqramıdır. O, bəşəriyyətin bütün dünyadakı ehtiyacları üçün həllər təqdim etmək qabiliyyətinə və qabiliyyətinə malikdir. Dinin iqtisadi, siyasi, əxlaqi, sosial və bir çox başqa sahələrdə deməyə sözü var. Son iyirmi ildə dinşünaslıq və araşdırmalar sahəsində yaxşı addımların atıldığını deyə bilərik. Nə qədər uzağa getsək də, daha çox yer açıldığını görürük. Ona görə də bugünkü texnologiya və elmdən maksimum istifadə etməliyik. Tədqiqatçılar süni intellektdən istifadə etdikdə dinin mahiyyəti və dəyəri böyük ölçüdə üzə çıxacaq. Süni intellektdən istifadə edildikdə bir çox məsələlər tamam başqa formaya çevriləcək. Süni intellekt sayəsində yeni fiqh və ictihad anlayışı ortaya çıxacaq. Burada məqsədimiz keçmişdə istifadə olunan fiqh və prosedur prinsiplərini ləğv etmək deyil, tamamilə yeni üsullardan istifadə etməkdir. Süni intellekt son dərəcə vacibdir, çünki fəqihin öz fiqhi dəyərlərinə görə digər məsələlərdə fiqhi nəticəyə necə çatacağına dair daha dəqiq hasil ortaya çıxaracaqdır. Yəni fiqh məsələlərinə və din anlayışına diqqəti qat-qat artıracaq.