AXCP fәalı yoxa çıxıb

AXCP Sumqayıt şәhәr şöbәsi gәnclәr komitәsinin sәdri Ruslan Qarayevdәn 3 saatdır ki, xәbәr yoxdur. Telefonuna da zәng çatmır.

Saat 12:02-dә özü bildirib ki, binamızın önünü әmәliyyatçılar mühasirәyә alıb. Saat 12:07-dәn etibarәn isә Ruslan Qarayevlә әlaqә kәsilib. Bu barәdә mәlumatı AXCP Sumqayıt şәhәr şöbәsundәn ali mәclis üzvü Cabbar Savalanlı feysbuk profilindә mәlumat yazıb.

azadliq.info